I Forum Branży Cukrowniczej

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu

W dniu 16 lutego 2024 r. w Toruniu odbyło się Forum Branży Cukrowniczej 2024, zorganizowane przez Związek Producentów Cukru w Polsce. Udział w nim wzięli przedstawiciele: wszystkich krajowych producentów cukru, plantatorów buraków cukrowych, administracji państwowej, organizacji europejskich, instytucji współpracujących z branżą cukrowniczą, firm dostarczających rozwiązania dla przemysłu cukrowniczego. Głównym tematem Forum był zrównoważony rozwój w branży cukrowniczej. Unijny sektor cukrowniczy odczuwa skutki zmian klimatycznych, a one wpływają na konkurencyjność europejskiej produkcji cukru buraczanego. Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest obecnie jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek. Do tego stanu wyjątkowego należy dodać trwający kryzys energetyczny. Zmniejszenie zużycia energii i odejście od paliw kopalnych są więc obecnie koniecznością ekonomiczną. Podczas Forum omówione zostały wyniki produkcyjne, technologiczne oraz energetyczne w kampanii cukrowniczej 2023/2024. Rozmawiano także na temat bieżącej sytuacji oraz przyszłości uprawy buraków cukrowych. Zaplanowane przez Unię Europejską stopniowe redukowanie użycia środków ochrony roślin może mieć nieodwracalny wpływ na opłacalność prowadzenia upraw buraka cukrowego przez plantatorów na terenie Europy. Pokazano także przygotowanie branży do zastosowania rozwiązań cyfrowych oraz omówiono zbliżający się obowiązek raportowania niefinansowego. Podczas Forum miał miejsce panel dyskusyjny z udziałem prezesów wszystkich spółek cukrowych, poświęcony był tematowi budowania długoterminowej wartości branży cukrowniczej poprzez zrównoważony rozwój. Poprowadził go Piotr Szajner - Kierownik Zakładu Rynków Rolnych i Metod Ilościowych w IERiGŻ-PIB. Prelegentami podczas Forum Branży Cukrowniczej 2024 byli: Maciej Wojtczak - Przewodniczący Zarządu STC, Marie-Christine Ribera - Dyrektor Generalna CEFS, Elisabeth Lacoste - Dyrektor Generalna CIBE, Krzysztof Nykiel - Prezes Zarządu KZPBC, Ewa Mikos-Romanowicz - Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Siemens Polska, Maciej Gontarski - Kierownik ds. Rozwoju Sprzedaży w Siemens Polska, Kamil Wyszkowski - Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland, Justyna Wysocka-Golec - ESG Associate Partner w KPMG w Polsce, Michał Gawryszczak - Dyrektor Biura ZPC.