Aktualności

Opinie

Opinia ZPC do projektu ustawy Prawo wodne

Zapisy ustawy określają nowe stawki opłat poboru wody i odprowadzania ścieków. Dla przemysłu spożywczego opłaty te mają wynieść odpowiednio 2,10 zł za m3 pobranej wody podziemnej i 1,05 zł za m3 pobranej wody powierzchniowej. Proponowane stawki oznaczają dla producentów cukru w Polsce około dziesięciokrotny wzrost kosztów zużycia wody w cukrowniach. 

WIĘCEJ

Stanowisko ZPC w sprawie umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a MERCOSUR

Związek Producentów Cukru w Polsce opowiada się za wyłączeniem cukru oraz produktów pochodnych z negocjacji umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską, a krajami MERCOSUR (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Wenezuela).

WIĘCEJ

O cukrze

Cukry są źródłem energii, która jest nam potrzebna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. To dzięki energii pochodzącej z cukrów nie jest nam zimno, mamy siłę, żeby wykonywać codzienne obowiązki. Zmęczenie i problemy z koncentracją mogą być sygnałem, że organizm domaga się cukru! Wyróżniamy dwie grupy cukrów. Pierwszą z nich są cukry proste (glukoza, fruktoza). Druga grupa to cukry złożone (m.in. skrobia, laktoza, sacharoza). 

WIĘCEJ

Kontakt

Szukaj

Związek Producentów Cukru w Polsce

Plac Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

Telefon: +48 (22) 333 72 32
Faks: +48 (22) 333 72 34

email@cukier.org.pl