Związek

Organy

Zarząd:

  1. Marek Zagórski – Prezes Zarządu
  2. Mariusz Pawełek – Członek Zarządu
  3. Marcin Lechowski – Członek Zarządu
  4. Roman Kubiak – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  1. Antonina Solka-Strumińska – Przewodnicząca Komisji
  2. Piotr Banach – Sekretarz Komisji
  3. Piotr Paluch – Członek Komisji