Związek

Organy

Zarząd:

  1. Paweł Piotrowski - Prezes Zarządu
  2. Piotr Chrobot – Wiceprezes Zarządu
  3. Jarosław Kamieniarz – Członek Zarządu
  4. Janusz Pierun – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  1. Marek Wójcik – Przewodniczący Komisji
  2. Sławomir Kosakowski – Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Piotr Banach – Sekretarz Komisji
  4. Gerd Jung – Członek Komisji