Związek

Organy

Zarząd:

  1. Krzysztof Kowa - Prezes Zarządu
  2. Piotr Chrobot – Wiceprezes Zarządu
  3. Jarosław Kamieniarz – Członek Zarządu
  4. Roman Kubiak – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  1. Marek Wójcik – Przewodniczący Komisji
  2. Piotr Banach – Sekretarz Komisji
  3. Piotr Paluch – Członek Komisji