Związek

Organy

Zarząd:

  1. Mariusz Pawełek – Członek Zarządu
  2. Marcin Lechowski – Członek Zarządu
  3. Roman Kubiak – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  1. Antonina Solka-Strumińska – Przewodnicząca Komisji
  2. Piotr Banach – Sekretarz Komisji
  3. Piotr Paluch – Członek Komisji