Związek

Zespoły Robocze

Zespół Roboczy ds. Spraw Surowcowo-Paszowych:

 1. Artur Majewski
 2. Natalia Mioduszewska
 3. Maciej Grobelny
 4. Mariusz Pawełek

Zespół Roboczy ds. Środowiska:

 1. Bartosz Formella
 2. Tomasz Szewczyk
 3. Hanna Woźniak
 4. Joanna Embros

Zespół Roboczy ds. Prawa Żywnościowego i Jakości Produktu:

 1. Bartosz Formella
 2. Tadeusz Uźniak
 3. Jacek Strykowski
 4. Hanna Woźniak