Związek

Zespoły Robocze

Zespół Roboczy ds. Kosztów Produkcji:

 1. Piotr Chrobot - Przewodniczący Zespołu
 2. Sławomir Kosakowski
 3. Piotr Paluch

Zespół Roboczy ds. Spraw Surowcowo-Paszowych:

 1. Artur Majewski - Przewodniczący Zespołu
 2. Jarosław Kamieniarz
 3. Roman Kubiak
 4. Mariusz Pawełek

Zespół Roboczy ds. Środowiska:

 1. Bartosz Formella
 2. Tomasz Szewczyk
 3. Hanna Woźniak
 4. Joanna Embros

Zespół Roboczy ds. Prawa Żywnościowego i Jakości Produktu:

 1. Bartosz Formella
 2. Roman Wojna
 3. Jacek Strykowski
 4. Hanna Woźniak