O Cukrze

Znakowanie produktów żywnościowych informacjami o zawartości cukrów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego[1] informacje o zawartości cukrów w produktach żywnościowych są obowiązkowo zamieszczane w oznakowaniu tych produktów:

  • W przypadku, gdy jako składnik produktu wykorzystywane są cukry, w wykazie składników wyszczególnia się rodzaje cukrów dodanych do produktu;
  • W przypadku, gdy do produktu dodaje się składniki zawierające cukry (występujące w nich naturalnie lub dodane), wykaz składników produktu zawiera informację o użytym składniku.

Ponadto, konsument ma możliwość zapoznać się z informacją o wartości odżywczej zamieszczoną na etykiecie produktu. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w tabeli wartości odżywczej należy obligatoryjnie podać m.in. ilość cukrów. Informacja ta odnosi się do całkowitej zawartości tego składnika – zarówno występującego naturalnie w użytych do produkcji surowcach, jak i dodanego na etapie produkcji.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, str. 18-63)