Kontakt

Związek Producentów Cukru w Polsce

Plac Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

Telefon: +48 (22) 333 72 31
Faks: +48 (22) 333 72 33

Administratorem Twoich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu (dalej również jako Dane Osobowe), jest Związek Producentów Cukru w Polsce z siedzibę w Warszawie przy ul. Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa (dalej: My). Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem napisz mail na adres biuro@cukier.org.pl lub prześlij list na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Moje dane osobowe”. Podane przez Ciebie Dane Osobowe będziemy przetwarzać w celu odpowiedzi na Twoje zapytania. Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane do momentu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Po tym okresie Twoje Dane Osobowe będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Twoje Dane Osobowe możemy przekazać podmiotom trzecim, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie i pozostaje w związku z tym zapytaniem. Masz prawo żądania od Administratora dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Danych Osobowych. Masz też prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji wyżej wskazanego celu.  

Skorzystaj z poniższego formularza, aby przesłać wiadomość
na ten adres: