I Forum Polskiej Organizacji Biometanu

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu

Wydarzenie zostało zorganizowane w celu zdefiniowania krajowej polityki wsparcia odnawialnych źródeł energii na kolejną kadencję Sejmu. Podczas spotkania, Prezes Marcin Lechowski wręczył Panu Premierowi Jerzemu Buzkowi niezwykle ważny dokument „CEFS Climate Neutrality Toolbox”, w którym omówiono sposoby dekarbonizacji produkcji cukru buraczanego w Europie do 2050 r. oraz zaproponowano ramy polityki potrzebne, aby to osiągnąć. Członkowie CEFS podjęli ambitne zobowiązania dotyczące redukcji emisji do 2030 r., a realizacja tych zobowiązań doprowadzi do redukcji emisji o co najmniej 30%. Biorąc pod uwagę, że przemysł ograniczył już emisje o 59% w latach 1990-2021, można uznać, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jednak produkcji cukru neutralnej dla klimatu nie można osiągnąć bez odpowiednich narzędzi i wspierającej polityki.