Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe podpisane!

W dniu 19 kwietnia 2017 r. zaczęło w Polsce obowiązywać Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe, sygnowane przez Związek Producentów Cukru w Polsce oraz Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego. Uroczyste podpisanie tego dokumentu odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obecności Ministra Krzysztofa Jurgiela.

Porozumienie zostało zawarte zgodnie z zasadą, że najlepszym instrumentem służącym zapewnieniu równowagi praw i obowiązków między producentami cukru a plantatorami buraków cukrowych jest porozumienie branżowe. Wyraża ono wolę producentów cukru do zapewnienia stałości i stabilności dostaw buraków cukrowych na okres po zniesieniu kwot na rynku cukru w Unii Europejskiej po 1 października 2017 r. i utrzymania dotychczasowej, dobrej współpracy z plantatorami buraka cukrowego na partnerskich warunkach. Omawiane Porozumienie nie wyłącza oczywiście możliwości i skuteczności obowiązywania regionalnych porozumień branżowych, zawieranych przez poszczególnych producentów cukru z Regionalnymi Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego bądź plantatorami przez te Związki reprezentowanymi.

Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe reguluje między innymi następujące kwestie:

  • sposób wypracowywania treści i zawierania umowy kontraktacji na każdy kolejny rok gospodarczy, w tym określanie sposobów użycia skal przeliczeniowych,
  • zasady wyboru oraz dostaw nasion buraków cukrowych,
  • określenie jakości oraz minimalnej zawartość cukru w burakach kontraktowanych i burakach ponad-kontraktowanych,
  • sposób konsultowania planowanej daty rozpoczęcia dostaw buraków kontraktowanych,
  • premie za przedterminowe lub opóźnione dostawy buraków cukrowych,
  • warunki i koszty odnoszące się do wysłodków buraczanych,
  • zasady dotyczące pobierania próbek i metod oznaczania wagi brutto, tary i zawartości cukru.

Pełna treść Ogólnopolskiego Porozumienia Branżowego