Opinia ZPC do projektu ustawy Prawo wodne

Zapisy ustawy określają nowe stawki opłat poboru wody i odprowadzania ścieków. Dla przemysłu spożywczego opłaty te mają wynieść odpowiednio 2,10 zł za m3 pobranej wody podziemnej i 1,05 zł za m3 pobranej wody powierzchniowej. Proponowane stawki oznaczają dla producentów cukru w Polsce około dziesięciokrotny wzrost kosztów zużycia wody w cukrowniach.

Od 1 października 2017 r. przepisy przewidują całkowite zniesienie systemu kwotowego wobec produkcji cukru w Unii Europejskiej. Brak limitów produkcji oznaczać będzie silniejszą konkurencję ze strony wytwórców z pozostałych krajów Wspólnoty. Nasilona konkurencja może przynieść spadek cen cukru w Europie, co byłoby wielkim zagrożeniem dla dużej części branży cukrowniczej w Europie, w tym również dla cukrowni w Polsce. Jeżeli proponowane przez Ministerstwo Środowiska stawki wejdą w życie, oznaczać to będzie istotne pogorszenie warunków funkcjonowania producentów cukru w Polsce. Co więcej, oznaczać to będzie znaczące pogorszenie ich konkurencyjności na rynku wspólnotowym.  

Brak konsultacji społecznych projektu ustawy, która będzie miała tak znaczący wpływ na całą polską gospodarkę oznacza całkowitą rezygnacje z wysłuchania opinii przedsiębiorców, a przez to także z realnej oceny skutków ustawy dla konkurencyjności polskiej gospodarki.

Wersja PDF