Spotkanie z europosłami

Spotkanie branży rolno-spożywczej w siedzibie FGŻ RP

W dniu 4 września 2023 roku w siedzibie Federacji Gospodarki Żywnościowej RP odbyło się spotkanie przedstawicieli sektora rolno-spożywczego z posłami do Parlamentu Europejskiego, panem Jarosławem Kalinowskim, członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) oraz panem Adamem Jarubasem, członkiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Posłowie przekazali bieżące informacje na temat działań dotyczących sektora rolno-spożywczego podejmowanych w PE. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wyrażenia opinii oraz zaprezentowania własnych propozycji do podejmowanych działań. Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi dalsze prace nad rozporządzeniem w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin czy wpływ na polski rynek towarów napływających z Ukrainy. Poseł Adam Jarubas przedstawił również stan prac nad zagadnieniem nowych technik genomowych oraz rozporządzeniem w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Głos zabrał również Dyrektor Biura ZPC, pan Michał Gawryszczak zwrócił uwagę, że duże ilości cukru, które prawdopodobnie trafią na polski rynek z Ukrainy mogą zakłócić zrównoważony rozwój produkcji cukru oraz uprawy buraków cukrowych w Polsce.