Stanowisko ZPC do poselskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, złożonego w dniu 22 stycznia 2024 r. przez Grupę Posłów na Sejm RP Klubu Parla