Stanowisko ZPC w sprawie TFS

Związek Producentów Cukru w Polsce z uwagą śledzi prace Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz nad projektem rozporządzenia w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej triflusulfuron metylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011. Jako organizacja reprezentująca wszystkich producentów cukru w Polsce, zwracamy się z prośbą o rozważenie odnowienia zatwierdzenia do stosowania substancji triflusulfuron metylu (TFS).

Triflusulfuron metylu jest ważną substancją czynną stosowaną do zwalczania chwastów w systemie niskodawkowego zwalczania chwastów w uprawie buraka cukrowego w UE. Zastosowanie wyższych dawek pozostałych herbicydów prawdopodobnie nie zastąpi działania triflusulfuronu metylu na wiele powszechnie występujących gatunków chwastów. Jeśli chwasty nie są skutecznie zwalczane w uprawie buraka cukrowego, możliwe straty produkcyjne mogą wynieść od 10% do 90%.

Uprawa buraków cukrowych jest ważnym źródłem dochodu nie tylko dla rolników, ale także dla przemysłu cukrowniczego, spożywczego i niespożywczego. Uprawa ta odgrywa znaczącą rolę w płodozmianie w odniesieniu do bioróżnorodności, ochrony gleby i zintegrowanej ochrony przed szkodnikami.

W systemie zwalczania chwastów niskimi dawkami triflusulfuron metylu działa jako ważne wzmocnienie i uzupełnienie trzech podstawowych składników aktywnych. Dawki i wybór składników systemu zwalczania chwastów niskimi dawkami są zmieniane w zależności od chwastów obecnych na polu (ale także stadium rozwojowego buraków i chwastów). W wielu systemach dodaje się triflusulfuron metylu, ponieważ cząsteczka ta wzmacnia lub zapewnia niezbędne efekty dla powszechnie występujących gatunków chwastów, które nie są wystarczająco zwalczane przez trzy podstawowe składniki. Wraz z utratą triflusulfuronu metylu, zwalczanie tych gatunków chwastów stanie się bardzo problematyczne. Konsekwencją może być zwiększenie dawek pozostałych herbicydów nie dające jednak oczekiwanych efektów.

Jeśli triflusulfuron metylu zostanie zakazany, jego funkcja jako elementu wzmacniającego i zasilającego niektóre gatunki chwastów zostanie utracona. Konsekwencją będzie większe zachwaszczenie, znaczna utrata plonów cukru i więcej nasion chwastów w glebie.

Podsumowując, ewentualna utrata możliwości stosowania triflusulfuronu metylu może negatywnie wpłynąć na rentowność upraw buraka cukrowego i zagrozić istnieniu upraw w Europie oraz samowystarczalności UE w zakresie produkcji cukru. Nieodnowienie zatwierdzenia do stosowania kolejnej substancji czynnej tak ważnej w uprawie buraka cukrowego jeszcze bardziej utrudni skuteczne i ekonomiczne zwalczanie chwastów w jego uprawach.

 

 

Związek Producentów Cukru w Polsce

11 września 2023 roku