Stanowisko ZPC w sprawie umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a MERCOSUR

Związek Producentów Cukru w Polsce opowiada się za wyłączeniem cukru oraz produktów pochodnych z negocjacji umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską, a krajami MERCOSUR (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Wenezuela).

W związku z tym, przedstawiamy poniżej listę produktów wrażliwych, które powinny zostać wyłączone z pełnej liberalizacji handlu ze względu na spodziewane negatywne skutki dla polskiego rolnictwa oraz przemysłu cukrowniczego:

KODY CN

OPIS TOWARÓW

1701

 

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza,
w postaci stałej

1703

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru

2303 20

Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji skrobi

Brazylia korzysta obecnie ze znaczącego dostępu do rynku europejskiego, zarówno w sposób bezpośredni poprzez kontyngenty taryfowe wynoszące 334,000 ton oraz w sposób pośredni poprzez kontyngent Erga Omnes wynoszący 254,000 ton. To dostęp znacznie bardziej rozszerzony niż taki, który możliwy  jest  do osiągnięcia dla pojedynczego partnera handlowego. W minionych latach Brazylia eksportowała znaczne ilości tego produktu na rynek europejski (1,1 mln ton w 2010 roku, 1,65 mln ton w 2011 roku, 1 mln ton w 2013 roku).

Unia Europejska nie jest już w stanie przyjąć dodatkowego cukru z krajów MERCOSUR, ponieważ otworzyła swoje granice dla krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (ACP), najsłabiej rozwiniętych krajów świata (LDC) i innych poprzez zastosowanie zerowych stawek celnych. Umożliwia także import cukru z Brazylii, Kuby, Australii i Indii w obniżonej cenie, w ramach kontyngentów taryfowych na cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL.

Kolejne ustępstwa wobec krajów MERCOSUR naraziłyby rynek europejski na sztucznie tani import z Brazylii, największego dotychczas producenta i eksportera cukru na świecie. Brazylijski przemysł cukrowy jest na wiele sposobów dofinansowywany przez władze lokalne, w konsekwencji europejscy producenci cukru nie stoją na równi z producentami brazylijskimi.

Komisja Europejska szacuje, że zniesienie kwot od 1 października 2017 roku skutkować będzie zwiększeniem produkcji cukru na terenie Europy oraz obniżką jego ceny. Dlatego przyznanie dodatkowych preferencji na import cukru może mieć druzgocący wpływ na rynek Unii Europejskiej. Może doprowadzić do istotnego pogorszenia sytuacji producentów cukru, plantatorów buraka cukrowego oraz przedsiębiorstw świadczących usługi dla tego sektora.

W związku z powyższym, Związek Producentów Cukru w Polsce jest przeciwny przyznaniu krajom MERCOSUR dodatkowych preferencji w dostępie do rynku cukru w Unii Europejskiej.

Warszawa, 8 kwietnia 2016 r.

Związek Producentów Cukru w Polsce

Stanowisko w PDF