Opinia ZPC do projektu umowy o wolnym handlu z Filipinami

W związku ze zbliżającymi się negocjacjami umowy o wolnym handlu z Filipinami, które mają prowadzić do zbliżenia i pogłębienia współpracy gospodarczej z Unią Europejską, Związek Producentów Cukru w Polsce przekazuje swoją opinię w przedmiotowej sprawie.

Umowa o wolnym handlu z Filipinami ma objąć także liberalizację dwustronnego handlu cukrem. Przewidywane jest obniżenie stawek celnych do zera po obu stronach dla 90% obrotów handlowych i ogólnej liczby linii taryfowych, w ustanowionych okresach przejściowych nie dłuższych niż 7 lat. W związku z tym, przedstawiamy poniżej listę produktów wrażliwych, które powinny zostać wyłączone z pełnej liberalizacji handlu z Filipinami ze względu na spodziewane negatywne skutki takiej liberalizacji dla polskiego rolnictwa oraz przemysłu cukrowniczego:

 

KODY CN

OPIS TOWARÓW

(b)

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza,
w postaci stałej

(f)

1703

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru

(h)

2303 20

Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady
z produkcji skrobi

Filipiny to istotny producent cukru - po Tajlandii, to drugi największy producent w grupie ASEAN. Poniższa tabela pokazuje najnowsze statystyki dotyczące Filipin (źródło - ISO):

Rok kalendarzowy

Produkcja

Import

Eksport

Saldo handlu zagranicznego

Zużycie

Zapasy końcowe

2006

2,237,638

147

220,783

220,636

1,835,843

581,138

2007

1,995,226

53,135

251,187

198,052

1,895,626

594,891

2008

2,239,164

66,014

221,039

155,025

1,895,626

783,404

2009

2,128,421

0

224,718

224,718

1,972,077

715,030

2010

1,655,740

248,910

102,810

-146,100

1,847,092

669,778

2011

2,542,330

0

603,911

603,911

1,784,110

824,087

2012

2,510,542

0

202,708

202,708

2,199,878

932,043

2013

2,365,736

0

273,504

273,504

2,047,360

976,915

Statystyki F.O. Lichts z 2014/15 i 2015/16 rysują mniej pozytywny obraz filipińskiego przemysłu cukrowniczego. Produkcja w 2014/15 była niższa z uwagi na złe warunki pogodowe. Spadła poniżej poziomu zużycia, więc ograniczono eksport. Prognozuje się, że produkcja pozostanie na niskim poziomie w związku z utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami pogodowymi i obniżeniem areału uprawy trzciny:

Rok kalendarzowy

Produkcja

Import

Eksport

Saldo handlu zagranicznego

Zużycie

Zapasy końcowe

2014/15

2,263,300

64,800

47,000

-17,800

2,376,200

578,500

2015/16 (prognoza)

2,269,600

149,800

40,000

-109,000

2,401,200

556,700

Chociaż eksport z Filipin jest na chwilę obecną zmniejszony, może wzrosnąć w nadchodzących latach, w zależności od pogody i planów inwestycyjnych. Jeżeli Unia Europejska zaoferuje Filipinom kontyngent taryfowy, to wiąże się to z ryzykiem  trójstronnego handlu: położenie geograficzne Filipin i niskie cła na import cukru z innych krajów grupy ASEAN oznaczają, że Filipiny mogą zdecydować się na import taniego cukru z Tajlandii do spożycia krajowego, żeby móc wypełnić swój kontyngent produkcją lokalną. Jednym ze sposobów na zapewnienie, że ten kontyngent będzie możliwie niski jest lobbowanie za wyłączeniem cukru i produktów cukrowniczych z porozumienia z Filipinami.

Zwracamy uwagę, że Filipiński przemysł cukrowniczy otrzymuje rocznie 44,6 mln dolarów na mocy przepisów o trzcinie cukrowej, które weszły w życie w kwietniu 2015 r. 50% tej kwoty jest przeznaczone na infrastrukturę, 15% dla rolników na konsolidację małych gospodarstw, 15% na kredyty, 15% na wspólny rozwój plantatorów trzciny i badania oraz 5% na program stypendialny.

Tak jak w przypadku wszystkich umów o wolnym handlu, reguły pochodzenia stanowią ryzyko dla cukru. Bliskie położenie Tajlandii oznacza rzeczywiste zagrożenie związane z obchodzeniem tych reguł - wykorzystywanie importowanego cukru z Tajlandii na eksport z Filipin do UE. Tajlandzki przemysł cukrowniczy jest ściśle regulowany i prawie całkowicie uzależniony od dopłat rządowych, w związku z tym nie stoi na równej pozycji z UE.